Spelend Leren Autistische Kinderen

Sponsors en Donateurs

 
Stichting SLAK draait volledig op subsidies, donatie- en sponsorgelden. Met deze gelden ondersteunen wij kinderen en hun ouders in zogenaamde projecten bij het realiseren van specifieke wensen zoals bijv. het organiseren van een sport- en spelmiddag of feestje om te integreren met leeftijdsgenootjes zonder een beperking, de aanschaf van aangepast speelgoed en de aankoop van speciale boeken.
  
Alle donaties en sponsorbijdragen zijn van harte welkom!
 
Als particulier of bedrijf kunt u ons ook structureel sponsoren door jaarlijks een bedrag van 125 euro over te maken. Voor dit bedrag ontvangt u de digitale nieuwsbrief (SLAKkenspoor) en wordt gedurende 1 jaar uw bedrijf op deze website en in de nieuwsbrief vermeld. In onderling overleg zijn er natuurlijk ook andere vormen van sponsoring mogelijk. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via stichtingslak@kpnmail.nl .
 
U kunt zelf aangeven of uw donatie of sponsorbijdrage over meerdere projecten verdeeld moet worden of dat u aan een specifiek project wilt doneren.
 
Donaties en sponsorbijdragen kunt u overmaken op:
rekeningnummer 3338468 t.n.v. Stichting SLAK, Plaats Leeuwarden, kvk 01118937.
Onder vermelding van: Stichting SLAK, het door u gekozen project (indien van toepassing) en uw (bedrijfs-)naam en e-mailadres.
 
Stichting SLAK heeft in de afgelopen jaren donaties ontvangen van diverse bedrijven en particulieren zoals:
- Monique, Fiona, Donna en Johanna (sponsorloop De Slachtemarathon)
- Vredeskerk, De Lier t.b.v. speel- en leermaterialen
- EK 2012-pool Herald Raat
- De Van den Wollebrandcross (Westland)
- Dorpsbewoners Beetgum (knipactie)
- De Leeuwarder Piraten (weekmarathon en benefietconcert)
 
- Autorijschool Herman Beek (Burgum)